Uutiskirje 1/2016

Orjana omassa perheessä
uutiskirje 1/2016

Uutiskirje 1/2016

Orjana omassa perheessä

Maailmassa on yli 500 miljoonaa vammaista tyttöä ja naista. Se on 18 % koko maailman naisväestöstä. Vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat päivittäin syrjintää ja ihmisoikeusrikkomuksia. Heidän ei uskota selviytyvän vaimon ja äidin tehtävästä vammansa takia. Hyvin usein vammaiset naiset pakotetaan sterilisaatioon ja abortteihin, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi, eikä heillä ole pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiksi. Syrjintä on systemaattista ja sitä tapahtuu niin kotona perhepiirissä kuin laajemmin yhteisössä. Ei ole edelleenkään harvinaista, että vammaista perheenjäsentä on piiloteltu vuosikausia kotonaan ilman sosiaalisia kontakteja. Vammaisten tyttöjen ja naisten asema kehitysmaissa on heikko.

Kehitysmaiden naisten normaalia arkea on raskas kotityö. Naiset hoitavat maanviljelyn, polttopuiden keruun, lastenhoidon, ruoan valmistuksen ja miehen palvelemisen. ”Kuvitelkaa miten vammaiset tytöt ja naiset kokevat moninkertaista syrjintää sukupuolensa ja vammaisuutensa takia. He eivät juuri koskaan pääse kouluun”, kertoo Abiliksen projektikoordinaattori Tuula Heima-Tirkkonen. ”Pitää muistaa, että karkean arvion mukaan joka viides ihminen on vammainen kehitysmaaolosuhteissa. Vammaisuuteen liittyy yllättävän paljon kielteisiä uskomuksia ja asenteita”, Tuula lisää.

Tansaniassa Albiinoja on pelätty aina ja jopa heidän koskettamisensa laukaisee kirouksen paikallisten mukaan. Asenteet ja uskomukset ovat niin tiukassa, että osa vammaisista itsestäänkin uskoo tarinan todeksi ja luulee tuovansa huonoa onnea ympärilleen. Valistustyötä tarvitaan edelleen. Albinoilla on usein vakavia näkökentän häiriöitä ja heillä sokeutuminen ei ole ollenkaan yllättävää. Lisäksi vaaleaa ihoa pitää suojata erityisen hyvin auringolta.

Abilis on toiminnallaan edistänyt kehitysmaiden vammaisten naisten itsenäistymistä ja parantanut heidän elämänlaatuaan. Erilaisilla tulonhankkimisprojekteilla, joiden avulla annetaan ammatillista koulutusta, pystytään luomaan uskoa vammaisille naisille – he pystyvät itse ansaitsemaan rahaa! Myös erilaiset koulutukset liittyen seksuaalisuuteen ja omien oikeuksien ymmärtämiseen, ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Myös vammaisella naisella on oikeus perustaa perhe – tai kieltäytyä monilapsisesta perheestä. Lisäksi vammaisten naisten viittomakielen-ja pistekirjoituksen opetteleminen on ollut avainasemassa.

Viittomakielen avulla kuurot pystyvät ilmaisemaan itseään, kertomaan ajatuksistaan. Kuurolle viittomakielen oppiminen on paljon helpompaa kuin puheen oppiminen. Mutta ennenkaikkea kehitysmaissa kuulolaitteet ja sisäkorvaistutteet ovat useimmille täysin vieras käsite ja niitä on aniharvoin saatavilla.

Vammaisten omalla ja vammaiset huomioivalla kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan positiivisia tuloksia: vammaisten elinolosuhteet ja osallistumismahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi monissa kehitysmaissa, mutta voimakasta valistustyötä tarvitaan vielä paljon. YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus antaa hyvän perustan vammaisten naisten aseman ja ihmisoikeuksien vahvistamiselle. Sopimuksen artikla 6 ohjaa yhteiskuntaa ja sen toimijoita varmistamaan vammaisten naisten kehittymisen ja voimaantumisen, jotta naiset voivat käyttää ihmisoikeuksiaan ja perusvapauksiaan sekä nauttia niistä muiden kansalaisten tavoin. Artikla 25 ohjaa terveydenhuoltopalveluiden järjestämistä niin, että vammaiset ihmiset, lapset, tytöt ja naiset mukaan lukien, eivät joudu syrjinnän kohteeksi. Yleissopimus on tärkeä työkalu kun vammaiset pyrkivät parantamaan asemaansa omissa yhteiskunnissaan.