Uutiskirje 2/2016

Uutiskirje 2/2016

Uutiskirje 2/2016

Vuosi 2016 on pian päättymässä. Taakse jää monien muutosten, uudistusten ja tehtävien täyttämä vuosi. Muutokset Abilis-säätiössä alkoivat syyskaudella 2015. Silloin Suomen hallitus päätti tehdä leikkauksia kehitysapurahoihin ja nuo leikkaukset osuivat eri toimijoihin, mukaan lukien Abilis. Vaikka tieto Suomen talouden heikentymisestä oli olemassa, ei rajuihin vähennyksiin, saati leikkausten kohdentumiseen kehitysyhteistyöhön, ollut varauduttu riittävästi. Oli tuskallista huomata, että riippuvuus yhdestä rahoittajasta oli todellinen riski, joka nyt näyttäytyi toden teolla ja uhkasi tulevaisuutta.

Sokin jälkeen ryhdyttiin toimiin. Laadittiin suunnitelmia säästöjen aikaansaamiseksi, valmisteltiin alasajovaiheen toimintamalleja ja ratkaisuja, mietittiin keinoja selvitä pienemmällä valtion tuella. Vähennettiin henkilöstöä, myönnettiin rajoitetummin tukea kehitysmaiden vammaisjärjestöille. Ryhdyttiin etsimään aiempaa aktiivisemmin uusia rahoittajia ja rakentamaan rahoitusyhteistyötä, turvaamaan työn jatkuvuus. Käynnistettiin oma varainhankinta, uusittiin ulospäin näkyvää ilmettä ja nettisivuja. Aktivoiduttiin sosiaalisen median käytössä. Selkeytettiin työn ydintä ja arvioitiin kriittisesti sitä, mitä tehdään ja miten työtä toteutetaan mahdollisimman hyvien tulosten varmistamiseksi.

Kaikessa työssä on kuultanut vankka usko tulevaan. Monet yhteistyötahot ovat valaneet uskoa tietämättään, kun ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta yhteistyöhön. Uusia toimijoita on löytynyt ja yhteiset kiinnostuksen kohteet vahvistaneet mahdollisuutta tehdä työtä tiiviimmin yhdessä, saavuttaen ehkä vieläkin parempia ja kestävämpiä muutoksia kehittyvien maiden rakenteissa ja ajattelutavoissa, mutta erityisesti vammaisten ihmisten elämässä. Uniikki tapa, jolla Abilis on jo vuodesta 1998 tukenut kehitysmaiden vammaisjärjestöjä, toimimaan oman elämänsä ja elinympäristönsä kehittymiseksi, on herättänyt kiinnostusta. Jopa siinä määrin, että asiantuntemustamme halutaan ostaa. Laajat verkostomme ja vammaissektorin yhteistyömallimme on jotain, mitä kaikilla ei ole. Sen takia meidän on syytä olla ylpeitä – Abilis on ollut, nimensä syvällisen merkityksen tavoin, mahdollistaja. Sitä se haluaa olla jatkossakin, jotta aito vammaisten ääni kuuluu ja maailma muuttuu myötämielisemmäksi vammaisuutta kohtaan.

Työhön ovat osallistuneet monet sitoutuneet osapuolet: säätiön hallitus, työntekijät Suomessa, yhteistyötahot ja Abiliksen edustajat fokusmaissa. Epävarmuudenkin keskellä arjen tehtävät on hoidettu ammattitaidolla ja isolla solidaarisuuden sydämellä. On etsitty erillaisia selviytymiskeinoja kriisin keskellä.

Teitä kaikkia Abiliksen ystäviä tarvitaan myös jatkossa. Tarvitsemme sitoutumista, yhdessä tekemisen voimaa ja asiantuntijuutta. Tarvitsemme uusia rahoittajia ja laajempaa rahoituspohjaa, jotta arvokas työmme voi jatkua. Tehdään se yhdessä – yhdessä olemme enemmän!

Hyvää Joulunaikaa 2016 ja Menestystä vuodelle 2017!

Marjo Heinonen
Abilis-säätiön toiminnanjohtaja