Abilis-säätiön ja Sera Helsinki Oy:n yhteistyö

Sera Helsinki Oy:n logo.

Tiesitkö, että sera on amharaa ja tarkoittaa työtä? Sera Helsinki Oy on vuonna 2016 perustettu yritys, jonka tuotteissa kotimainen design yhdistyy ikivanhoihin afrikkalaisiin käsityöperinteisiin. Suomessa suunnitellut villamatot ja puuvillapyyhkeet valmistetaan Etiopiassa käsityönä.

Visiona kestävän mattoliiketoiminnan arvoketjun luominen

Abiliksen ja Seran yhteisenä visiona on työllistää heikossa asemassa olevia etiopialaisia vammaisia ihmisiä mattoliiketoiminnan avulla. Yhteistyö sai alkunsa vuonna 2017 kun Sera lähestyi Abilista löytääkseen vammaisia ihmisiä Etiopiasta. Yhteistyön konsepti muotoutui helposti, sillä Abiliksella oli valmiit kontaktit Etiopiassa ja Seralla oli vammaisia työllistävä liikeidea. Näin syntyi visio kestävän mattoliiketoiminnan arvoketjusta, jossa kaikki mattotuotannon eri vaiheet lampaankasvatuksesta, villalangan kehräämisestä ja mattojen valmistuksesta ovat vammaisten ihmisten itsensä käsissä.
Vuosien aikana Abilis ja Sera ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä yhteisen vision eteen. Matkan varrella eteen on tullut monenlaisia haasteita, jotka ovat liittyneet pääosin vammaisjärjestöjen heikkoon kapasiteettiin ja yritysvastaisuuteen sekä pelkoon hyväksikäytetyksi tulemisesta. Tuotannollisia ja laatuun liittyviä haasteita on ratkottu koulutuksen ja investointien avulla. Tällä hetkellä lähes 300 vammaista ihmistä on hyötynyt mattoliiketoiminnan arvoketjun työllistävistä tuotantovaiheista pääkaupungissa Addis Ababassa ja maaseutukylissä Amharan vuoristossa.

Monikanavaisen rahoituksen tarpeellisuus

Perinteisen ulkoministeriöltä saaman rahoituksen lisäksi Abilis on saanut rahoitusta Finnpartnershipiltä. Rahoitusinstrumenttien synergia syntyy siitä, että ulkoministeriön rahoituksella vammaiset voivat hankkia mattoprosessin eri vaiheissa tarvittavia työvälineitä ja raaka-aineita, kuten lampaita, rukkeja, kangaspuita ja villaa, samalla, kun Finnpartnershipin kautta tulevalla rahoituksella voidaan tarjota monenlaista kapasiteetin vahvistamiseen liittyvää koulutusta vammaisuuteen, johtamistaitoihin ja arvoketjun eri vaiheisiin liittyen. Ilman kansalaisyhteiskunnalta tulevaa tukea rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä omarahoitusosuudet ovat voittoa tavoittelemattomille toimijoille liian korkeat.

Naisia jotka tekevät työtä.

Lammas tuottaa kilon villaa kahdesti vuodessa. Tämä villa keritään lampaasta ja siitä valmistuu kaksi kiloa villalankaa, joiden kehräämiseen kuluu kaksi työpäivää. Yhden solmitun villamattoneliön tekeminen vaatii seitsemän kiloa villalankaa mikä tarkoittaa sitä, että sen tuottamiseen tarvitaan seitsemän lammasta ja seitsemän työpäivää. Yhden mattoneliön solmiminen kestää kymmenen työpäivää ja vaatii viiden henkilön työpanoksen. Näin ollen yksi mattoneliö työllistää parhaimmillaan seitsemän henkilöä.