09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Abilis-säätiö

Toimintamme periaatteet

Tukea ruohonjuuritason vammaisjärjestöille

Abilis-säätiön avustustoiminta kohdistuu kehitysmaissa toimivien, aloittelevien ja maaseutuoloissa toimivien vammaisjärjestöjen tukemiseen.

Abiliksen myöntämän avustuksen koko vaihtelee yleisesti 2000–10000 euron välillä. Yksittäinen tuki on keskimäärin 8 000 euroa. Projektit kestävät keskimäärin 1–2 vuotta ja ovat luonteeltaan hyvin konkreettisten asioiden ja toimintojen toteuttamista säätiön tuella.

Abilis-säätiö tarkistaa aina hakijajärjestöjen taustat ja suunniteltujen projektien toteuttamismahdollisuudet.
Jos hakemus hyväksytään, Abilis laatii sopimuksen tukea saavan järjestön kanssa. Avustussumma maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Seuraavan erän saamiseksi järjestön on raportoitava edellisen erän rahan käytöstä.

Vammaisjärjestöt vahvistuvat, kun se pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan projektejaan. Projektien suunnittelu, toteutus, raportointi ja seuranta opettavat myös toimimaan ulkomaalaisen rahoittajan kanssa.

Strategia

Abilis-säätiön toimintaa ohjaa strategia. Säätiön visiona on maailma, jossa vammaiset ovat tietoisia ihmisoikeuksistaan ja toimivat ihmisoikeuksien toteutumiseksi sekä ovat yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa.

Strategiaan kirjatun mission mukaisesti Abilis-säätiön tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten omaa toimintaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia kehitysmaissa ja Itä-Euroopassa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä taloudellista tukea ja tarjoamalla tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa.

Strategiset painopistealueet
Toiminnan keskeisiä elementtejä ovat:

  • Sitoutuminen vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja edistämiseen
  • Toiminnan tukeminen ruohonjuuritasolla
  • Vammaiskentän monimuotoisuuden kunnioittaminen
  • Erityisesti tyttöjen ja naisten tukeminen.

Toiminnassa korostuvat vammaisten ihmisten osallisuus ja laaja-alainen yhteistyö muiden vammaissektorin toimijoiden kanssa.

Toimintaa ohjaavat arvot
Abilis-säätiön toimintaa ohjaavat arvot ovat vammaisten ihmisten osallisuus ja keskinäinen solidaarisuus, avoimuus ja tasapuolisuus. Näiden arvojen toteutumista Abilis-säätiö edistää globaalisti yhteiskunnassa ja noudattaa omassa toiminnassaan.

ABILIS-SÄÄTIÖN STRATEGIA (PDF)

Säännöt

Abilis-säätiön toiminta pohjaa sääntöihin, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamat.

Sääntöjen lisäksi Abilis-säätiön työn perusta on YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus.

Tämän kansainvälisen valtioita sitovan asiakirjan ratifiointi ja täytäntöönpano ovat merkkejä siitä, että vammaisten ihmisten ihmisarvo ja ihmisoikeudet tunnustetaan.

Abilis-säätiön säännöt (PDF)

Hallitus

Säätiön ylin päättävä toimielin on hallitus, jossa on seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus koostuu eri vammaisryhmien edustajista, ja hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Toimikausi on kaksi vuotta. Uusi hallitus toimikaudelle 2022-2023 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
Amu Urhonen, puheenjohtaja
Esa-Pekka Mattila, varapuheenjohtaja
Anca Enache
Jan-Mikael Fredriksson
Henrik Gustafsson
Maija Koivisto
Tytti Matsinen

Varajäsen:
Nikolai Klix