09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Ari Suutarla, Abilis-säätiön perustajajäsenen viimeiset terveiset Kallelle

 

KALLE KUSTAA TOPIAS KÖNKKÖLÄ
16.1.1950 – 11.9.2018

Abilis-säätiön perustaja ja pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja, Kalle Könkkölä, on poissa, mutta työ jatkuu, Suomessa ja maailmalla.

Könkkölän kuolema kosketti ihmisiä laajasti. Hän oli roolimalli ja esimerkki. Hänet opittiin tuntemaan rohkeana vammaisten ihmisoikeuksien puolustajana ja edistäjänä. Hän oli visionääri, joka näki edessään aina mahdollisuuksia edistää vammaisten asemaa.

Abilis-säätiön perustamisen taustalla oli Könkkölän kansainvälinen työ jo 1970-luvulta alkaen. Yksi näköalapaikka oli Vammaisten ihmisten maailmanliitto, Disabled Peoples International (DPI), jonka presidenttinä Könkkölä oman aikansa vaikutti. Tehtävän kautta hän sai välitöntä tuntumaa vammaisten henkilöiden todellisuuteen etenkin kehittyvissä maissa. Könkkölälle syntyi sisäinen pakko ajatella kanavia heidän auttamisekseen tasavertaisuuteen ja ihmisarvoiseen elämään muiden kanssa.

Könkkölä näki Suomen kansallisten resurssien vähäisyyden maailmanlaajuisten pulmien ratkaisijana. Tästä syystä oli luonnollista hakeutua yhteyteen vauraiden maiden edustajien kanssa, jotka näkivät ja ajattelivat samalla tavalla. Yhteyksiä luotiin esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Australiaan sekä viimeisimpinä vuosina Britanniaan ja Saksaan. Myös kotikutoinen pesä oli laitettava kuntoon. Myönteisellä tavalla vastaan tuli muutos valtiovallan kannanotoissa, kun maan hallitus julisti kehitysyhteistyön ohjelmissa, että Suomi pitää työnsä painopisteinä ihmisoikeuksia, vammaisia ja ympäristöasioita. Tähän saumaan Kalle Könkkölä kokeneena parlamentaarikkona vammaisten henkilöiden asiassa tarttui.

Ulkoministeriössä kehitysyhteistyön tehtävissä toimi alivaltiosihteeri Kirsti Lintonen. Hän oli toiminut Namibiassa suurlähettiläänä ja tutustunut vammaisten henkilöiden koulutukseen ja kuntoutukseen. Lintosen kanssa sovittiin vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseen keskittyvän säätiön perustamisesta. Tätä varten tarvittiin säätiön perustamispääoma. Valtion varoja ei voinut käyttää. Mittavaa varainhankintakampanjaa johti runsaiden suhteidensa avulla Kalle Könkkölä. Säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin loppuvuodesta 1997, virallinen rekisteröityminen saatiin helmikuussa 1998. Könkkölä kutsui eri vammaisryhmien edustajista hallituksen jäsenet sekä asettui sen johtoon. Ministeriö sitoutui tukemaan hyväksymänsä ja Abiliksen hallinnoiman toiminnan kehitysmaiden vammaisten ihmisten parissa. Säätiön nimeksi valikoitui Abilis – jokaisessa ihmisessä oleviin kykyihin viitaten.

Kahden vuosikymmenen aikana Abilis on vakiinnuttanut toimintansa periaatteet ja muodot. Tuen piirissä on ollut yli 4500 yksittäistä hanketta maailman köyhääkin köyhemmissä maissa. Ne ovat olleet vammaisten henkilöiden itsensä suunnittelemia ja hallinnoimia. Tätä vammaisten ihmisten aktiivista roolia Abilis on pitänyt avainasiana, koska maailma on täynnä vammaisten hyväksi ja heidän puolestaan toimivia järjestöjä kuten Kalle Könkkölä useissa yhteyksissä korosti. Vammaiselta vammaiselle oli ideologinen periaate, johon Könkkölän elämäntyö Abilis-säätiössä kulminoitui.

Kalle Könkkölä sai maailmanlaajuisesti sekä vammaisia henkilöitä että viranomaisia ajattelemaan asioita ja mahdollisuuksia uudelleen. Hän oli yhtenä vaikuttajana Suomen ryhmän vetäjänä luomassa Yhdistyneiden Kansakuntien vammaissopimusta. Vammaiset ihmiset voivat olla dynaamisen yhteiskunnan eräs voimavara. Kalle Könkkölä ei suostunut olemaan näkymätön.

Jatkamme työtäsi, Kalle.

Ari Suutarla, Abilis-säätiön perustajajäsen