09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

EU:n tuki vapaaehtoisille

Abilis-säätiö on osa konsortiota, joka on saanut Euroopan Unionin rahoitusta Euroopan komission koulutuskeskukselta ja audiovisuaalialan -ja kulttuurin toimeenpanovirastolta (EACEA). Ohjelman nimi on vapaasti suomennettuna ”EU:n avun vapaaehtoisten ohjelma”.

Konsortiota johtaa CBM Ireland (Christian Blind Mission) ja muita jäseniä ovat Tearfund Ireland, Viatores Christi Limited, Associazione Solidarieta Paesi emergenti (ASPEm), CBM Global, European vammaisfoorumi (EDF).

Projekti kestää kaksi (2) vuotta ja hankkeen kokonaissumma on 626 616, 73 euroa. Tästä Abiliksen osuus on 62 460 euroa, josta 9 369 euroa on omavastuu osuus.

Hankkeen tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen ja käytännöllinen yhteisö, joka koostuu organisaatioista, jotka pyrkivät toiminnallaan sisällyttämään vammaisuuden humanitaariseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Projektin tavoitteena on luoda mahdollisuuksia vammaisille henkilöille lähteä vapaaehtoistyöhön globaaliin Etelään. Tämän projektin jälkeen osa konsortion jäsenistä pystyisi lähettämään vammaisia vapaaehtoisia. Järjestöjen pitää virallisesti saada EU:ta lupa, jotta vapaaehtoisten lähettäminen on mahdollista.

Hankkeella on kolme päätavoitetta:

1. EU: n toimistot lisäävät valmiuksiaan hallita ja valvoa osallistavia humanitaarisen avun hankkeita, mukaan lukien katastrofiriskin vähentäminen ja katastrofin jälkeinen toipuminen.

2. Joillakin konsortion jäsenmaissa toimivista EU: n toimistoista saadaan sertifiointi lähettäväksi organisaatioksi EU: n avun vapaaehtoisten lähettämiseksi ja ne toteuttavat osallistavia vapaaehtoistyöohjelmia.

3. Kehitetään toimintayhteisön toimintakykyä lisääviä valmiuksia osallisuuden, humanitaarisen toiminnan ja vapaaehtoistyön suhteen jäsenten kesken ja jakamalla tämä oppiminen alalle ja yleisölle.

Lisätietoja: www.edf-feph.org/vividt

Kuusi logoa

Teksti 'EU Aid Volunteers We Care, We Act' sekä EU:n lippu

Teksti 'VIVID Disability Inclusion Humanitarian Action Volunteering'