09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Lukutaito on avain itsenäiseen elämään

Lukutaito on avain itsenäiseen elämään

Vammaisten tyttöjen perusopetuksen ja vammaisten naisten luku- ja kirjoitustaidon edistäminen ovat Abiliksen painopisteitä. Abiliksen tavoitteena on edistää vammaisten osallisuutta. Nyky-yhteiskunnassa se ei ole mahdollista ilman lukutaitoa.

Vammaisten tyttöjen ja naisten lukutaidon esteenä ovat paitsi asenteet, myös käytännölliset esteet. Molempia voidaan taklata. Minulla oli onni tavata Abiliksen järjestämässä johtajakoulussa Tadzhikistanissa vaikuttava vammainen naisjohtaja, joka oli ammatiltaan opettaja. Hän näytti esimerkillään koulutuksen merkitystä ja koulutuksen tasa-arvoa: miten matematiikka on tärkeää vammaisille tytöille ja naisille.

Abilista tukemalla annat kehitysmaiden vammaisille naisille mahdollisuuden tukea itse itseään. Nousta johtoon, tulla näkyväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Ihmiseksi, joka parantaa kaikkien vammaisten asemaa omassa kotimaassaan.

Maailman lukutaidottomista suurin osa on naisia

Lukutaito on tie menestykseen niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla, lukutaidottomuus puolestaan helposti pitää ihmisen köyhyydessä, alisteisessa asemassa yhteiskunnassa. Lukutaidottomuus on maailmalla valitettavan yleistä. Maapallon väestöstä 16 prosenttia on lukutaidottomia. Lukutaidottomista aikuisista naisia on 64 prosenttia. 11 maassa lukutaidottomia on yli puolet asukkaista. Lukutaidottomuutta ei voi edistää sulkemalla vammaiset ulos lukutaidon edistämiskampanjoista. Lukutaidon on oltava kaikkien taito.

Pääsy kouluun on tietysti tärkeä ensimmäinen askel lukutaidon saavuttamisessa. Kouluikäisestä väestöstä 9 % ei käy koulua. Koulujen olisi oltava esteettömiä, vanhemmilla tulisi olla konkreettisesti mahdollisuus viedä lapsensa kouluun – ja heillä on oltava siihen myös motivaatio. Lukutaidon hyödyt on näytettävä: miten jokainen lapsi voi oppia, jos opetus on hyvää ja saatavilla on oikeat välineet. Miten lukutaito vie lukevan vammaisen tytön eteenpäin elämässään.

Monessa kehitysmaassa koulut eivät käytännössä pysty tarjoamaan niin laadukasta opetusta, että oppi menisi perille. Yleistä on esimerkiksi se, että luokassa on yli 50 oppilasta, eikä koulussa ole sähköä ja puhdasta juomavettä. Tyttöjen koulunkäyntiä estää myös kuukautissuojien ja vessojen puute.

Mitä kaikkea lukutaito ihmiselle antaa?

Luku- ja kirjoitustaito edistää sekä kriittistä ajattelua että empatiaa. Se kehittää yksilön harkintakykyä. Lukutaito auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa, näkemään eri asioiden väliset yhteydet. Lukutaito on perusta monille muille kansalaistaidoille.

Lukutaito vähentää köyhyyttä ja rakentaa rauhaa. Erityisen tärkeää on äitien lukutaito. Siten Abiliksen valinta tukea strategisesti nimenomaan vammaisten naisten ja tyttöjen lukutaitoa on järkevää.

Koulutetut aikuiset saavat todennäköisemmin töitä. Lukutaidon ansiosta he myös tekevät todennäköisemmin töitä turvallisemmissa oloissa ja paremmilla ehdoilla. Lukutaidon edistäminen tukee siis myös Abiliksen työtä vammaisten työllisyyden kohentamiseksi. Lukutaito on ihmisoikeus ja se vähentää vammaisten syrjintää ja syrjäytymistä.

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Abilis-säätiön kummi

Tietoa lukutaidosta: lukukeskus.fi
Tietoa Abiliksesta: abilis.fi