09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti muutosta

Kaksi naista ja viisi miestä joista kaksi on pyörätuolissa.

Vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen ja olosuhteiden parantaminen edellyttävät pitkäkestoista työskentelyä. Myös eri toimijoiden osuus työssä on oleellista. Abilis oli mukana perustamassa vammaisalan rahoittajien verkostoa joulukuussa 2015 Lontoossa. Lähes kolmekymmentä kansainvälistä järjestöä, valtiollista toimijaa, säätiötä ja kehityspankkia päättivät tuolloin edistää keskinäistä yhteistyötä ja koordinoida toimintoja. Tiedon, osaamisen ja kokemusten jako ovat osa yhteistyötä.

Tämä rahoittajaverkosto, Global Action on Disability Network (GLAD), kokoontui vuosittaiseen kokoukseen Helsinkiin tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Abilis isännöi kokousta Suomen ulkoministeriön kanssa. Säätytalolle kokoontuneet edustajat keskustelivat konkreettisista toimintatavoista, joilla vammaisten ihmisten osallistumista voidaan edistää globaalissa kehityksessä. Yksi pääteema oli vammaisten ihmisten tarpeiden ja oikeuksien huomioiminen humanitaarisessa avutustoiminnassa. Abilis nosti esille vammaisten ihmisten ääntä, koska se on ainoa aito vammaisjärjestö GLAD:n jäsenistössä.

Vammaisten ääni kuuluviin Afrikan mantereella

Afrikan maissa elää miljoonia vammaisia ja toimii tuhansia vammaisjärjestöjä. Heiltä on puuttunut yhteinen ääni ja foorumi, joka yhdistää eri maissa tapahtuvaa vammaisasioiden kehitystä ja keskustelua, jota käydään mantereella ja sen eri osissa. Muilla maantieteellisillä alueilla vastaavat foorumit ovat toimineet jo useiden vuosien ajan. Abilis sai olla mukana rahoittamassa Afrikan vammaisfoorumin perustamista. Samalla se sai antaa tukea siihen perusperiaatteeseen, että vammaiset ihmiset itse olivat heitä koskevien asioiden valmistelijoina ja päätöksentekijöinä.

Afrikan Vammaisfoorumi on nyt tunnistettu Afrikan Unionissa ja se tekee yhteistyötä monien YK:n alajärjestöjen kanssa. Nykyään vammaisfoorumi toimii merkittävänä vammaisten ihmisoikeuksien puolustajana ja edistäjänä mantereella, jossa vammaisten syrjintä on ollut laajaa. Afrikan vammaisfoorumin perustaminen ja toiminta ovat yksi merkittävämpiä Abilis-säätiön tekoja globaalissa toiminnassa.

African Disability Forum / Etiopia