Vammaisten ääni kuuluviin Afrikan mantereella

Afrikan maissa elää miljoonia vammaisia

Afrikan maissa elää miljoonia vammaisia ja toimii tuhansia vammaisjärjestöjä. Heiltä on puuttunut yhteinen ääni ja foorumi, joka yhdistää eri maissa tapahtuvaa vammaisasioiden kehitystä ja keskustelua, jota käydään mantereella ja sen eri osissa. Muilla maantieteellisillä alueilla vastaavat foorumit ovat toimineet jo useiden vuosien ajan. Abilis sai olla mukana rahoittamassa Afrikan vammaisfoorumin perustamista. Samalla se sai antaa tukea siihen perusperiaatteeseen, että vammaiset ihmiset itse olivat heitä koskevien asioiden valmistelijoina ja päätöksentekijöinä.

Afrikan Vammaisfoorumi on nyt tunnistettu Afrikan Unionissa ja se tekee yhteistyötä monien YK:n alajärjestöjen kanssa. Nykyään vammaisfoorumi toimii merkittävänä vammaisten ihmisoikeuksien puolustajana ja edistäjänä mantereella, jossa vammaisten syrjintä on ollut laajaa. Afrikan vammaisfoorumin perustaminen ja toiminta ovat yksi merkittävämpiä Abilis-säätiön tekoja globaalissa toiminnassa.

African Disability Forum / Etiopia

bursa escort