top of page
Etsi
 • Writer's pictureAbilis

Abilis-säätiö etsii ohjelmakoordinaattoria / Abilis Foundation seeks Programme Coordinator

In English below


Abilis-säätiö etsii ohjelmakoordinaattoria


Tule töihin Abilis-säätiöön koordinoimaan maaohjelmaa nimetyssä maassa Afrikassa tai Aasiassa! Pääset mukaan kansainväliseen tiimiin ja tekemään palkitsevaa työtä, jolla on merkitystä. Vastuullasi on jokin säätiön ohjelmamaista, mutta tukenasi osaava tiimi, jonka työtä ohjaa ja koordinoi ohjelmapäällikkö. Työskentelyä helpottaa säätiön käyttöön kehitetyt työkalut ja prosessit. Haemme ohjelmakoordinaattoria Abilis-säätiön Helsingin toimistoon. Tehtävä on kokoaikainen ja työsuhde toistaiseksi voimassa oleva.


Työn ytimessä on projektirahoituksen myöntäminen paikallisille vammaisten ihmisten järjestöille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat projektit sekä raportoivat niiden tuloksista säätiölle. Projektirahoituksen lisäksi ohjelmamaissa tiedotetaan vammaisasioista ja vaikutetaan päättäjiin ja yhteisöön vammaisten henkilöiden oikeuksien ja aseman kohentumiseksi. Abilis-säätiö toteuttaa globaalia ohjelmaa Etiopiassa, Malawissa, Mosambikissa, Myanmarissa, Nepalissa, Tadzhikistanissa, Tansaniassa, Ugandassa ja Vietnamissa. Säätiön rahoitus tulee pääasiallisesti Suomen ulkoministeriöltä.


Ohjelmakoordinaattorin työtehtävät

 • Maaohjelman suunnittelu, koordinointi ja raportointi yhdessä maaedustajien kanssa sekä paikallisten maaedustajien ohjaaminen ja tukeminen arjen työssä.

 • Projektirahoituksen koordinointi nimetyssä ohjelmamaassa ja siihen liittyvät hankehallinnon tehtävät (hakemusten ja raporttien käsittely säätiön prosessien mukaisesti).

 • Seurantamatkat, joiden kautta varmistetaan toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus.

 • Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ohjelmamaassa, sekä ohjelmamaan tilanteen seuranta.

 • Säätiön globaaliin ohjelmatyöhön osallistuminen ja oman osaamisen kautta ohjelmatyön vahvistaminen.

 • Säätiön hallituksen kokousmateriaalien valmistelu sovittuun maaohjelmaan liittyen sekä hallituksen päätösten toteutus.

Ohjelmakoordinaattorin tehtävän hoitaminen edellyttää

 • soveltuvaa koulutusta ja/tai työkokemusta

 • vammaisuuden asiantuntemusta

 • perehtyneisyyttä kehityskysymyksiin ja/tai kehitysyhteistyöhön

 • kokemusta projektien koordinoinnista, hankehallinnosta tai ohjelmatyöstä

 • kokemusta vammaisten ihmisten järjestöjen ja/tai kansalaisyhteiskunnan toiminnasta

 • hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä taitoa koordinoida

 • sujuvaa kirjallisen ja suullisen englannin kielen taitoa, työkielenä on englanti. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Arvostamme vammaisuuden omakohtaista kokemusta.


Työ alkaa 1.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Säätiössä noudatetaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Ohjelmakoordinaattorin tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 5. Noudatamme tehtävässä kuuden kuukauden koeaikaa. Säätiön hybridityömallin mukaisesti työnteossa voi yhdistää etä- ja lähityötä.


Kiinnostuitko? Laita vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi 22.3. mennessä sähköpostitse aino.heikkinen-monteiro@abilis.fi. Haastattelut järjestetään maaliskuun aikana Helsingissä.


Lisätietoja tehtävästä antaa säätiön ohjelmapäällikkö Rea Konttinen, 040 940 1481, rea.konttinen@abilis.fi. Soittoajat ma 27.2. klo 12-15, pe 3.3. klo 9-12 ja ke 8.3. klo 10-12.


 

Abilis Foundation seeks Programme Coordinator


Join us at Abilis Foundation and coordinate the country programme of an appointed country in Africa or Asia! In this position, you will be a part of an international team that does rewarding and meaningful work. You will be responsible for one of the foundation’s programme countries, supported by a team of experts as well as the guidance and coordination of a Programme Manager. The tools and processes developed for the use of the foundation will also help you in your duties. We are looking for a Programme Coordinator to work at the Abilis offices in Helsinki. The position is full-time and permanent.


The core duties consist of granting project funding to local organisations of persons with disabilities who design and implement the projects and provide reports on their results to the foundation. In addition to granting project funding, the foundation acts to raise awareness of disability issues and conducts advocacy aimed at decision-makers and communities to improve the status and human rights of persons with disabilities. Abilis Foundation is implementing its global programme in Ethiopia, Malawi, Mozambique, Myanmar, Nepal, Tajikistan, Tanzania, Uganda, and Vietnam. The foundation’s main source of funding is the Ministry of Foreign Affairs of Finland.


Duties of a Programme Coordinator

 • Planning, coordination and reporting of the country programme in association with the country representatives and providing guidance and support to country representatives in their daily work.

 • Coordination of project funding in a named programme country and related project management work (handling project applications and reporting according to the foundation’s processes).

 • Monitoring trips through which the quality and results of the work is verified.

 • Collaboration with other actors in the sector, in Finland as well as in the programme country, and monitoring the overall situation of the programme country.

 • Participation in the foundation’s global programme work and strengthening the programme work through one’s own expertise.

 • Preparing materials related to the appointed programme country for board meetings of the foundation and implementing the board’s decisions.

Performing the duties of a Programme Coordinator requires

 • Suitable educational background and/or work experience

 • Expertise in disability issues

 • Familiarity with issues connected to global development and/or development cooperation.

 • Experience in organisations of persons with disabilities and/or civil society

 • Good communication and networking skills and ability to coordinate.

 • Fluency in written and spoken English, the working language is English. Other language skills will be considered an advantage.

We value personal experience of disability.


The work starts on May 1, 2023, or as agreed. The foundation complies with the collective agreement for social sector organisations. The position of a Programme Coordinator belongs to the requirement level 5. The position is subject to a six-month trial period. Remote and office work can be combined in accordance with the foundation's hybrid work model.


Interested? Send a free-form application and CV via email to aino.heikkinen-monteiro@abilis.fi latest by 22nd of March. Interviews will be organised during March in Helsinki.


Additional information can be requested from Programme Manager Rea Konttinen, 040 940 1481, rea.konttinen@abilis.fi. Availability for calls: Monday 27th of February from 12pm to 3pm, Friday 3rd of March 9am to 12pm, and Wednesday 8th of March 10am to 12pm.

1 020 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page