top of page
Etsi

Kulttuuri kuuluu vammaisille niin tekijöinä kuin kokijoina

Päivitetty: 29. jouluk. 2022

Kulttuuri ja taide muokkaa maailmaamme joka päivä. Se auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisia ihmisiä. Mutta miten ohuen kuvan maailmasta saamme, jos vammaisten osallisuudesta ei pidetä huolta? Inkluusio on YK:n vammaissopimuksen keskeinen periaate, jonka mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus täyteen osallisuuteen kaikilla elämänalueilla.


Kulttuuristen oikeuksien suhteen YK:n ihmisoikeusjulistus linjaa, että jokaisella on oikeus osallistua oman maansa kulttuurielämään ja nauttia taiteista. Suomessa on useita toimijoita, jotka auttavat kulttuurialan ammattimaisia tuottajia parantamaan saavutettavuuttaan. Se ei kuitenkaan riitä. Täysi inkluusio vaatii meitä siirtämäämme katseemme yleisöstä tekijöihin: pääsevätkö kaikki äänet esiin.


Vammaisten taiteilijoiden polulla on useita esteitä. Usein taiteilijan polku alkaa harrastavasta lapsesta. Tie ammattiin johtavaan koulutukseen ja siitä rahoitusta saavaksii itsensä taiteellaan elättäväksi tekijäksi on täynnä portteja ja portinvartijoita.


Ilman kaikkien kulttuurialan toimijoiden pontevaa sitoutumista vammaisten nostamiseksi vammaisten osallisuus kulttuuri- ja taide-elämässä ei toteudu.

Haaste on tietysti se, että useat kulttuurialan toimijat ovat aliresurssoituja. Jos kunnassa on vain yksi kulttuurityöntekijä, ja hänkin saa käyttää työajastaan vain viidesosan kulttuuritoimeen, saavutettavuus- ja yhdenvertaisuustyö on paljon vaadittu. Silti sitä on vaadittava. Kunnat pystyvät hallinnonrajat ylittävällä yhteistyöllä varmistamaan, että vammaisinkluusion vaatima asiantuntemus on kaikkien viranhaltijoiden ulottuvilla.


Kulttuuri- ja taidealan saavutettavuuspalveluja voi myös alati parantaa, jotta jokainen pieni kyläfestivaali, seuraintalo, nuorisoteatteri ja kesänäyttely saa asiantuntija-apua vammaisinkluusiossa. Kulttuuri kaikille -palvelu auttaa ketä tahansa tekemään kulttuuritoimintaa, johon kaikkien ihmisten on helppo osallistua. Sitä ylläpitää yhdistys, jonka jäseninä on useimmat keskeiset kulttuurialan järjestöt Jazzliitosta Elokuvasäätiöön.


Vammaisten taiteilijoiden asiaa edistävät esimerkiksi viittomakielinen kirjasto, jotta viittomakielellä tuotetut tekstit pääsevät esiin ja Kettuki ry, joka järjestää koulutusta ja näyttelyistä erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille ja toimii heidän edunvalvojanaan.


Parhaillaan Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanke on keräämässä tietoa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kokemuksista, jotta hanke pystyy parhaalla mahdollisella tavalla kouluttamaan taiteilija-apurahoja myöntäviä tahoja parantamaan yhdenvertaisuutta.


Itse olen päivätyökseni Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri. Yhdenvertaisuuden edistäminen kulttuurialalla on myös minun tehtäväni. Teen parhaani, jotta vammaiset ja vammaisten ääni kulttuurielämässä ja siten yhteiskunnassa voimistuisi.

Rosa Meriläinen

Abilis-säätiön kummi
98 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page