top of page
Etsi

MALAWIN MAAOHJELMA KÄYNISTETTIIN HAASTEISTA HUOLIMATTA

Abilis-säätiö on toiminut Afrikan eri maissa säätiön perustamisvuodesta 1998 lähtien, ja Malawi ei ole poikkeus. Minut määrättiin hoitamaan säätiön projekteja eteläisen Afrikan englanninkielisissä maissa jossain vaiheessa vuosina 2009–2010. Malawissa toteutettiin kaiken kaikkiaan noin 3–4 projektia vuoteen 2015 asti. Lisäksi vuonna 2015 sain mahdollisuuden matkustaa Malawiin Abilis-säätiön hallituksen jäsenen kanssa. Matkamme tarkoituksena oli arvioida vammaisten ihmisten tilannetta Malawissa sekä tunnistaa ja tavata mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat työskennellä Malawissa yhdessä Abiliksen kanssa.


Muistan, että Malawi nostettiin säätiön yhdeksi painopistemaaksi. Kaikki käytännön järjestelyt olivat lähes valmiina, kun Suomen ulkoministeriön kehitysrahoitusta leikattiin rajusti. Tämä tietysti vaikutti Abilis-säätiön työhön. Jouduimme sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Säätiö sai jatkossa rahoittaa vain rajoitetun määrän erityisiä vammaishankkeita.


Tilanne parani vuoteen 2018 mennessä, kun Abilis-säätiöstä tuli ohjelmatukijärjestö.  Malawi nostettiin jälleen yhdeksi ohjelmamaaksi sen jälkeen, kun vammaisten ihmisten tilannetta oli arvioitu uudelleen.


Todettiin, että koska Malawi on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan yksi vähiten kehittyneistä maista, vammaiset ihmiset Malawissa olivat haavoittuvassa asemassa. 

Malawiin tehtiin vielä lisää vierailuja vuosina 2022 ja 2023 aikaisempien arvioiden ja huomioiden viimeistelemiseksi ja sopivan kumppanin löytämiseksi. Malawin maaohjelman oli alun perin tarkoitus alkaa vuonna 2022, mutta se viivästyi jälleen. Viivästymiseen oli useita syitä.


Mahdolliset paikalliset kumppanit eivät täyttäneet Abilis-säätiön kriteerejä maaohjelman ja taloushallinnon suhteen. Haasteet tunnistettiin, kun suoritettiin kumppaneiden kanssa due diligence. "Due diligence" on liiketoimintakäytäntö, joka tarkoittaa huolellista ja perusteellista tutkimusta tai selvitystä, jota tehdään ennen yhteistyösopimuksen tekemistä tai merkittävien päätösten tekemistä. Tämä voi sisältää taloudellisten, oikeudellisten, toiminnallisten tai muiden asioiden tutkimista, jotta voidaan varmistaa, että kaikki oleelliset tiedot ja riskit otetaan huomioon päätöksenteossa. Due diligence -prosessi auttaa sijoittajia, järjestöjä, ja muita toimijoita tekemään informoituja päätöksiä ja vähentämään mahdollisia riskejä. Abilis-säätiön tapauksessa due diligence -prosessi sisältää myös pätevän henkilöstön rekrytoinnin ja maatoimiston perustamisen. Lisäksi tarvitaan myös COLDE eli committee of local experts, joka tukee maakoordinaattorin toimintaa.

 

Onneksi saimme kaikki haasteet selvitettyä ja Malawin maaohjelma käynnistettiin viime syyskuussa. Malawissa Abilis-säätiön kumppaniorganisaationa toimii Federation of Disability Organisation of Malawi (FEDOMA).

 

Tähän mennessä Abilis-säätiö on rahoittanut neljä projektia Malawissa. Vammaisten järjestöt ovat erittäin aktiivisia ja säätiön maakoordinaattori Bridget Banda on saanut hyvän määrän hakemuksia ja tiedusteluja Abilis-säätiön rahoitustavasta. Abilis myös vahvistaa ja tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa vammaisinkluusion puolesta.

Slade Syakango


Abilis-säätiön Malawin ohjelmakoordinaattori


 22 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page