top of page
Etsi

Mitä Abilis merkitsee minulle?

Hetki, jona sain tietää tulleeni valituksi Abilis-säätiön toiminnanjohtajan tehtävään, piirtyy mieleeni vahvana. Innostuneisuus ja ylpeys siitä, että saan johtaakseni Abilis-säätiön kaltaisen toimijan, olivat käsinkosketeltavia. Minulle Abilis merkitsee ihmisoikeuksia arvona, joka näyttäytyy kaikessa. Vammaiset ihmiset ovat keskiössä ja toimijoina sekä projektityössä että työntekijöiden ja hallituksen kokoonpanoissa. Säätiö, joka toteuttaa itse omaa ohjenuoraansa vammaisten ihmisten osallisuudesta joka tasolla, voi seistä työnsä ja edustamiensa asioiden takana.


Itse kehitysyhteistyön järjestökentältä tulevana koen keskeisimpänä kysymyksenä sen, että kehitysyhteistyössä omistajuus on Etelässä. Niissä maissa ja niillä ihmisillä, jotka osallistuvat toimintaan. Abiliksen työssä tämä on ollut itseisarvo alusta saakka. Paikalliset yhdistykset ja ryhmät suunnittelevat ja toteuttavat projektinsa.


Nämä yhdistykset ja ryhmät ovat vammaisten ihmisten edustamia ja perustamia. Abilis antaa toimintansa kautta vastauksen siihen, kuka määrittelee kehityksen.

Vammaisten ihmisten oikeuksia poljetaan joka puolella maailmaa. Syrjintä on jokapäiväistä ja monitasoista. Moniperustainen syrjintä, jota vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat merkitsee sitä, ettei heillä itsellään ole useinkaan mahdollisuutta tehdä oman elämänsä päätöksiä. Muutokseen tarvitaan sekä yhteistä vaikuttamista päätöstasoilla että pitkäjänteistä ruohonjuuritason työtä, joka lähtee yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen asenteiden ja ajatusmallien muutoksista.


Abiliksen tukemat pienet projektit, joita paikalliset yhdistykset ja ryhmät toteuttavat, tekevät juuri tätä muutostyötä. Niiden vaikutus on paljon suurempi kuin projekteihin osallistuvien ihmisten määrä. Pienistä projekteista ja paikallisten vammaisten ihmisten omasta työstä kasvaa muutosta eteenpäin vievä ketju, jonka vaikutuspiiri työntyy syvälle yhteisöihin ja -kulttuureihin. Mikä olisi silmiä avaavampaa kuin se, että vammaisuus aletaan nähdä vain osana ihmistä, ei ihmistä määrittävänä tekijänä.


Ihmisenä ja johtajana periaatteitani ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Minulle keskeistä on oman arvopohjan mukaan toimiminen. Näiden periaatteiden kautta vien myös eteenpäin Abiliksen toimintaa. Vuosi 2023 on erityinen siinä mielessä, että vietämme Abiliksessa 25-vuotis juhlavuotta. Siihen astumme luottavaisin mielin. Abiliksen toiminta on vakaalla pohjalla, meillä on hienosti yhdessä toimiva tiimi ja näen tulevaisuuden mahdollisuuksia täynnä. Abilis merkitsee minulle arvopohjaista toimintaa parhaimmillaan.
Aino Heikkinen-Monteiro

Abilis-säätiön toiminnanjohtaja


68 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page