top of page
Etsi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva vammainen ihminen on altis moniperustaiselle syrjinnälle

Kesäkuussa vietetään Pride-kuukautta kautta maailman. Priden tarkoituksena on osoittaa mieltä ja nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia.

Jotta erilaiset Pride-tapahtumat olisivat yhdenvertaisia, tulisi niiden myös olla saavutettavia ja esteettömiä. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Tapahtumakuvausten saavutettavuus- ja esteettömyystiedot voivat olla puutteellisia, niitä ei ole lainkaan ilmoitettu, tai tapahtumat voivat olla esteellisiä. Puutteelliset tiedot ja esteellisyys sulkevat tapahtumista ulos vammaiset ihmiset, vähentävät heidän toimijuuttaan, ja lisäävät siten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja heidän kokemaansa yksinäisyyttä. Esteettömyys- ja saavutettavuustietojen selvittely kerta toisensa jälkeen on kuormittavaa.


Äiti, pyörätuolissa oleva tytär ja perheen koira viettämässä Pridea New Yorkissa. Kuva: Jim Austin


Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vammaiset ihmiset ovat alttiita moniperustaiselle syrjinnälle. Heitä voidaan syrjiä yhteisöissään sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuulumisesta että vammaisuudesta. Myös vähemmistöjen sisällä voi olla syrjintää – vammaisten ihmisten keskuudessa saatetaan syrjiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia, ja lhbti-piireissä vammaisuuden takia. Turvallisen yhteisön löytäminen voi olla vaikeaa.


Globaalilla tasolla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kavennetaan huolestuttavaa vauhtia, myös länsimaissa. Suomessakin vihapuhe eri vähemmistöjä kohtaan on lisääntynyt.

Suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin Abilis-säätiön ohjelmamaissa vaihtelee, ja joissain maissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluminen on hengenvaarallista. Sallivammissakin maissa seksuaalisuus voi olla tabu, ja etenkään vammaisilla ihmisillä ei välttämättä nähdä oikeutta seksuaalisuuteen.

Abilis-säätiö tunnistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan moniperustaisen syrjinnän, ja on toiminnallaan tukenut ohjelmamaidensa vammaisten ihmisten sukupuoli- ja seksuaalioikeuksien toteutumista. Abilis-säätiö seisoo ylpeästi kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vammaisten ja vammattomien ihmisten rinnalla, ja jatkaa aktiivisesti työtään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.

Heidi Kulmala

Abilis-säätiön ohjelmakoordinaattori

ja viestintätiimin jäsen222 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page