09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Ihmisoikeudet

Työmme tavoitteet

Vammaisia ihmisiä syrjitään eri puolilla maailmaa, eivätkä perusihmisoikeudet toteudu vammaisten ihmisten elämässä samalla tavalla kuin muiden kansalaisten. Erityisen huonosti vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat kehitysmaissa, joissa Siellä vammaisuutta, sen syitä ja eri muotoja tunnetaan heikosti. Erilaisuutta ei hyväksytä ja vammaisuuteen suhtaudutaan lähtökohtaisesti kielteisesti. Tiedon puute johtaa negatiivisiin asenteisiin ja syrjivään käyttäytymiseen. 

Vammaiset ihmiset jäävät helposti koulutuksen ja tiedon ulkopuolelle. Tämän seurauksena vammaiset ihmiset eivät itse tunne oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Koska he eivät tunne oikeuksiaan, eivät he voi puolustaa niitä. Siksi Tarvitaan koulutusta, jotta vammaisten ihmiset oivaltavat oikeutensa ja miten niitä voi edistää. On myös tärkeää, että vammaiset ihmiset saavat koulutusta siitä, miten yhteistyötä voidaan tehdä viranomaisten kanssa ihmisoikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa. 

Abilis-säätiön työn perustana ovat vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet. Oikeuksien tunnistamista tuetaan osallisuuden ja osallistumisen vahvistamisella. Kun vammainen ihminen pääse mukaan järjestön tai vertaisryhmän toimintaan, hän vahvistuu ja tulee tuntemaan omia mahdollisuuksiaan ja oikeuksiaan. Parhaimmillaan hänestä kehittyy aktiivinen yhteisön jäsen, joka pystyy osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnan toimintoihin. Vammaisten aktiivinen osallistuminen yhteisössä puolestaan vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskunnan asenteisiin vammaisia ihmisiä kohtaan. 

Vuosittain Abilis rahoittaa kymmeniä ihmisoikeushankkeita. Hankkeiden avulla lisätään vammaisten tietoisuutta omista oikeuksistaan, jaetaan tietoa perheenjäsenille sekä viranomaisille ja yhteiskunnan päättäjille. YK:n vammaisia ihmisiä koskevaa yleissopimusta käännetään paikallisille kielille, samoin kansallisia vammaislakeja ja – säädöksiä.

Muut tavoitteemme