09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Itsenäinen elämä

Työmme tavoitteet

Vammaisuudesta johtuva syrjintä ja syrjäytyminen ovat yleistä eri puolilla maailmaa. Syrjintä johtuu usein siitä, että vammaisuutta ja sen syitä ei tunneta. Vammasta syytetään joko yksilöä itseään tai hänen äitiään. Vammaisuutta hävetään ja piilotetaan, vammaisena syntyneitä lapsia jopa tapetaan, koska heidän ihmisarvoa ei tunnisteta, eikä heille nähdä elämisen mahdollisuutta. Kehitysmaissa vammainen ihminen jää usein syrjään siitä syystä, että yhteiskunnassa ei ole palvelujärjestelmää, koulutus-, työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksia. Vammainen ihminen on riippuvainen perheestään, ja näin ollen jopa taloudellinen rasite ja taakka sille. 

Abilis pyrkii toiminnallaan vähentämään syrjinnän ja syrjäytymisen. Pienprojektit panostavat vammaisten ihmisten aktiiviseen osallistumiseen ja heidän toimintakykyjen vahvistumiseen. Projektien ideointi, suunnittelu ja toteutus ovat ryhmän jäsenten – projektin osallistujien – vastuulla. Koko projekti on heille mahdollisuus; mahdollisuus oppia, osallistua, löytää uusia sosiaalisia kontakteja, saada tietoa, koulutusta, työtä ja avaimia itsenäiseen elämään. Osallistuminen ja voimaantuminen kulkevat käsi kädessä. 

Rahoitusta saaneissa projekteissa keskeisintä on vammaisten ihmisten henkinen vahvistuminen, tietojen ja taitojen karttuminen sekä omien mahdollisuuksiaan, tahdon ja uskalluksen löytyminen. Tuhannet vammaiset ihmiset vuosittain oivaltavat uusia asioita, löytävät omia kykyjään, ottavat käyttöön lahjojaan ja harjoittavatta taitoja, joiden avulla he voivat päästä elämässään eteenpäin, kohti parempaa tulevaisuutta.

Muut tavoitteemme