09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Työllistäminen

Työmme tavoitteet

Vammaisuus ja köyhyys ovat sidoksissa toisiinsa. Vammaiset ihmiset ovat usein köyhiä, koska heiltä puuttuu ammatillinen koulutus ja sitä kautta mahdollisuus hakea ja saada työtä. Sosiaaliturvaa, eläkettä tai palveluita, heillä on vain harvoin yhteiskunnan puolesta. Ainoa tuki ja turva on oma perhe, josta vammainen henkilö on vahvasti riippuvainen. Vastaavasti köyhyys lisää riskiä sairastua vakavasti ja pahentaa vammasta johtuvaa toimintakyvyn rajoitetta. Köyhän ihmisen on vaikea hakea apua, olipa kyse lääketieteellisestä, juridisesta tai muusta avuntarpeesta. 

Työn löytyminen on vammaiselle ihmiselle usein vaikeaa, vamman, koulutuksen ja ammattitaidon puutteen vuoksi sekä syrjivien asenteiden seurauksena. Työnantajat eivät halua palkata vammaista työntekijää, eivätkä usko hänen kykyihin. Työssä selviytyminen voi niin ikään olla vaikeaa, työpaikan esteellisyyden takia. 

Kehitysmaissa vammaiset työllistyvät usein pienyritystoiminnan kautta. Sitä edeltää lyhyt ammatillinen koulutus, joka voi olla epävirallinen ilman todistusta. Pienlainat tai muu taloudellinen tuki voivat olla ainoat mahdollisuudet vammaisten ihmisten ja heidän ryhmiensä käynnistää toimeentuloa tarjoava yritys, osuuskunta tai muu tuotantoyksikkö. Oppiminen ja työpaikka ovat vammaisille henkilölle mahdollisuus ja avain myönteiseen kehitykseen omassa elämässä ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. 

Vuosittain noin puolet Abilis-säätiön rahoitustoiminnasta kohdistuu vammaisten ihmisten toimeentulon hankintaan ja köyhyyden vähentämiseen. Tyypillisiä hanketoimintoja ovat karjankasvatus, maatalous, puu- ja käsityöt, tietotekniikka ja siihen liittyvä työllisyys sekä pienyrittäjyystoiminta. Samalla kun hankkeesta syntyy myytäviä tuotteita ja ryhmän jäsenet saavat palkkaa, näiden ruokaturva kohenee.

Muut tavoitteemme