09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Tytöt ja naiset

Työmme tavoitteet

Vammaiset tytöt ja naiset ovat moninkertaisesti syrjittyjä, vammansa ja sukupuolensa takia. Patriarkaalisissa yhteisöissä, joita valtaosa kehitysmaiden maaseutuolosuhteista ovat, tyttöjen ja naisten paikka on kotona ja perheen parissa. Vammaisen tytöt ja naisen ei uskota kykenevän arjen tehtäviin ja perheen huoltamiseen. Päinvastoin vammaiset tytöt ja naiset alistetaan, heitä käytetään hyväksi niin henkisesti kuin seksuaalisesti. 

Abilis-säätiö myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät vammaisten tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksien lisääntymistä, oikeuksien tunnistamista ja elinolosuhteiden kohentumista. Vammaisten tyttöjen perusopetuksen ja vammaisten naisten luku- ja kirjoitustaidon edistäminen ovat tärkeitä painopisteitä säätiön rahoitustoiminnassa. 

Usein vammaisten naisten omat järjestöt haluavat järjestötyöhön ja johtajuuteen liittyviä koulutuksia, tukea järjestäytymiseen ja jäsenten vahvistumiseen. Myös toimeentulon hankinta on keskeistä. Vuosittain kymmenet vammaisten naisten omat järjestöt saavat tukea oman toimintansa toteuttamiseen. Tuloksina näkyvät vahvistuneet, omat oikeutensa ja mahdollisuutensa tunnistaneet tytöt ja naiset, jotka parhaimmillaan tarjoavat vertaistukea myös toisille samassa tilanteessa eläville tytöille ja naisille.

Muut tavoitteemme