09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

SIVUJA PÄIVITETÄÄN

Abilis-säätiö noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta- Ulkoinen linkki (GDPR, General Data Protection Regulation) sekä sitä täydentävää tietosuojalakia- Ulkoinen linkki. Tietosuojasääntelyn tarkoitus on vahvistaa yksilöiden tietosuojaa ja antaa yksilöille oikeus tietää, mitä tietoja heistä tallennetaan erilaisiin tietokantoihin. Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Abilis-säätiö käsittelee ja säilyttää kaikissa toiminnoissaan keräämiään henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina. Tietojen luottamuksellisuus on turvattu muun muassa asianmukaisin teknisin ratkaisuin sekä hallinnollisin toimenpitein niin, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelyn tarkoituksen mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää.
Abilis-säätiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraavissa toiminnoissaan ja palveluissaan:

  • Uutiskirjeen tilaajat
  • Lahjoittajat
  • EU-projekti
  • Maatoimistojen omat rekisterit

Rekisteröidyn oikeudet

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai tietojen poistamiseen tehdään rekisteristä riippuen kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.