Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero

RA/2019/330

Luvan saaja

Abilis-säätiö, y-tunnus 14661571

Rahankeräysluvan myöntäjä ja toimeenpanoaika

Poliisihallitus, 04.04.2019 -31.12.2020

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään kehitysmaissa elävien vammaisten ihmisten (erityisesti lasten ja nuorten) koulutuksen ja toimeentulon hankintaan. Varoja käytetään myös projektien omarahoitusosuuteen. Säätiö myöntää avustuksia hakemusten perusteella.

Toimeenpanoalue

Suomi poislukien Ahvenanmaa

Käytännön toimeenpanija

Abilis-säätiö rahoittaa projekteja, jotka ovat vammaisten henkilöiden suunnittelemia ja joiden toteutuksesta, raportoinnista ja arvioinnista vastaavat nämä itse.

Katso käynnissä olevat projektit.