top of page

Abiliksen ohjelmamaat

Suomen kehitysyhteistyön päätavoitteena on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kehitysyhteistyötä kohdennetaan maailman köyhimpiin maihin, joissa on paljon eriarvoisuutta ja puutteellinen palvelujärjestelmä.

 

Abilis-säätiön ohjelmamaat (10) Afrikassa ja Aasiassa ovat maailman köyhimpiä maita, joissa vammaisten ihmisten asema on heikko, eivätkä heidän oikeutensa toteudu. Valtaosa vammaisista ihmisistä elää köyhyydessä oman yhteisönsä ulkopuolella. Palveluita ei joko ole tai vammaisilla ihmisillä ei ole niihin pääsyä. Ennakkoluulot ja vanhoilliset asenteet aiheuttavat syrjintää vammaisia ihmisiä kohtaan. Vammaisten ihmisten omat tarpeet ohjaavat työtämme ohjelmamaissamme.

 

Globaalin etelän haastavissa olosuhteissa toimimiseen liittyy paljon riskejä. Olemme varautuneet riskeihin maakohtaisilla riskikartoituksilla ja rajaamalla toimintamme maihin, joissa olemme aiemmin toimineet ja joissa meillä on paikallinen edustus ja laajat verkostot. Paikalliset edustajamme varmistavat, että Abiliksen myöntämä projektirahoitus käytetään oikein. Monissa maissa vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia, joita haluamme edelleen vahvistaa.

 

Matkustamme ohjelmamaihin säännöllisesti tapaamaan projekteihin osallistuneita vammaisia ihmisiä ja seurataksemme projektien toteutusta. Tunnemme ohjelmamaidemme paikalliset olosuhteet ja tiedämme, millaista vammaisten ihmisten elämä kyseisissä maissa on. Lisäksi säätiön monet omat vammaiset työntekijät tarjoavat vertaistukea ja pystyvät aidosti ymmärtämään globaalin etelän vammaisia ihmisiä.

Etiopia

 

Etiopia on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2010, mutta yleissopimuksen toimeenpano on ollut toistaiseksi hyvin heikkoa. Vammaisten asemaa heikentävät myös yleisesti huono ihmisoikeustilanne, heikentynyt ruokaturva sekä negatiiviset asenteet vammaisuutta kohtaan. Etiopia on Abiliksen pitkäaikainen ohjelmamaa, jossa olemme toimineet vuodesta 2007 lähtien. Säätiön kehitysyhteistyön painotus on aikaisemmin ollut toimeentulon hankinnassa ja työllistymisessä. Tulevina vuosina säätiö pyrkii tukemaan vammaisliikkeitä ja erityisesti vammaisten naisten oikeuksien vahvistumista. Kumppanijärjestönä toimii vammaisten naisten järjestö EWDNA.

Etiopian yhteystiedot

Three blind men are spinning thread.
Two women are using sign language.

Malawi

 

Malawi on Abiliksen uusi ohjelmamaa. Aikaisemmin Abilis on rahoittanut satunnaisesti Malawissa erityisesti kuurojen, sokeiden ja kuurosokeiden vammaisryhmiä. Malawi on eteläisen Afrikan köyhin maa. Maan yksi tärkeimmistä painopistealueista on ruokaturva, johon Abilis haluaa kanavoida tukea. Erityisesti vammaisten ihmisten köyhyystaso on korkea ja sen takia on tärkeää luoda ihmisille toimeentulon mahdollisuuksia.

Malawin yhteystiedot

Mosambik

 

Abilis on toiminut Mosambikissa jo pitkään. Ohjelmakaudella 2022-2025 Mosambikin uusi maaohjelma keskittyy ennen kaikkea vammaisten naisten ja tyttöjen asemaan, seksuaalioikeuksiin, vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen sekä inklusiivisen opetuksen toteutumisen monitorointiin ja tukemiseen. Kumppanina on vuodesta 2014 lähtien toiminut vammaisten nuorten järjestö AJODEMO.

Mosambikin yhteystiedot

A woman in a wheel chair is smiling at the camera.
Two women are using a sewing machine.

Myanmar

 

Myanmar on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Abilis on toiminut maassa jo vuodesta 2014 asti ja nähnyt vammaisliikkeen vahvistuvan voimakkaasti. Viime vuosina Myanmarissa on tuettu erityisesti uusien vammaisjärjestöjen toimintaa sekä vammaisten toimeentuloa. Sotilasvallankaappaus ja koronaepidemia ovat vaikeuttaneet toimintaa maassa, mutta Abilis on tilanteesta huolimatta pystynyt tukemaan vammaisia henkilöitä ja heidän järjestöjään.

Myanmarin yhteystiedot

Nepal

 

Abilis-säätiön aktiivinen työ Nepalissa on lisännyt vammaisten ihmisten tietoa heille kuuluvista oikeuksista ja antanut työkaluja näiden oikeuksien vaatimiseen. Yhteyshenkilömme Nepalissa on näkövammainen Birendra Raj Pokharel. Birenda on itse toiminut aktiivisesti lisätäkseen tietoa vammaisten ihmisten oikeuksista niin kansallisella kuin kansainvälisillä foorumeilla. Nepal on Abiliksen pitkäaikainen ohjelmamaa, johon on viime vuosina kanavoitu tukea aktiivisesti myös kriisien, kuten maanjäristysten ja COVID-pandemian, aikana. Kriisitilanteissa painopiste on ollut tiedon jakaminen saavutettavalla tavalla eri tavalla vammaisille ihmisille.

Nepalin yhteystiedot

A girl is showing a carpet that she made to the camera.
Two women are cooking.

Tadzhikistan

 

Tadzhikistan on yksi Keski-Aasian köyhimmistä maista, joka ei ole ratifioinut YK:n vammaissopimusta. Väestö on hyvin nuorta, sillä lähes 60 prosenttia on alle 24-vuotiaita. Vammaisten ihmisten oikeuksien tilanne maassa on heikko, sillä valtaosalla ei ole pääsyä koulutukseen tai palkkatyöhön. Abilis tukee vammaisjärjestöjen tekemää vaikuttamistyötä. Tadzhikistanissa toimii vahva vammaisten naisten järjestö ISHTIROK, joka on säätiön pitkäaikainen kumppani. Vammaisten naisten asema on vahvistunut ja tietoisuutta on pystytty tarjoamaan niin vammaisille ihmisille kuin viranomaisille.

Tadzhikistanin yhteystiedot

Tansania

 

Tansania on Abiliksen pitkäaikainen ohjelmamaa, jossa työtä on tehty vuodesta 1998. Viime vuosina on tuettu vammaisten lasten ja näiden perheiden toimeentuloa, inklusiivista opetusta ja eri tavoin vammaisten toimeentulon hankintaa. Vuosien ajan tukea on kohdennettu erityisesti Albiinojen omille järjestöille, koska Albiinojen ihmisoikeuksia on poljettu erityisen julmalla tavalla virheellisiin uskomuksiin pohjautuen ja tiedon puutteen vuoksi. Yhteyshenkilömme Tansaniassa on kuulovammainen Rafiki Msafiri.

Tansanian yhteystiedot

A man and a woman are doing garden work.
2 (002)_edited.jpg

Ukraina

 

Abilis-säätiö on tukenut aktiivisesti vammaisia henkilöitä Ukrainassa Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien helmikuussa 2022. Vuodesta 2024 lähtien Ukraina on hyväksytty Abilis-säätiön uudeksi ohjelmamaaksi kestävän vaikutuksen saavuttamiseksi. Sotatilanteessa on olennaista suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia, sillä heidän tarpeensa usein unohtuvat. Sota on pahentanut tilannetta, kun hallituksen tuki on vähentynyt ja haasteet ovat entistä ilmeisempiä.

Abiliksen työn pääpaino Ukrainassa on vammaisten henkilöiden osallisuus, vammaisjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen puolestapuhujina vammaisten henkilöiden oikeuksien puolesta sekä psykologinen tuki. Abiliksen kumppaniorganisaatio Ukrainassa on Vinnytsia-nimisen kaupungin vammaisjärjestö "PAROSTOK".

Ukrainan yhteystiedot

Uganda

 

Yhteistyö Ugandassa alkoi vuonna 1999. Vammaiset ihmiset elävät vailla sosiaaliturvaa, heidän on vaikea päästä perusopetuksen piiriin tai työhön. Abiliksen projekteissa on tarjottu elämäntaitoja ja muita hyödyllisiä taitoja, joiden myötä vammaisille ihmisille on avautunut mahdollisuuksia päästä elämässä eteenpäin. Ugandassa Abilis tekee monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin paikallisesti kuin kansainvälisesti pohjoismaalaisten ja amerikkalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Lähitulevaisuudessa vammaisten pakolaisten tukeminen on yksi konkreettinen työn osa-alue.

Ugandan yhteystiedot

Two women are having a conversation.
A man and a woman are crafting plots.

Vietnam

 

Vietnamissa on riittämiin lakeja ja sääntelyä vammaisten ihmisten oikeuksien vahvistamiseksi. Lakien täytäntöönpanossa on kuitenkin ollut ongelmia, eikä niiden noudattamatta jättämisestä määrätä sanktioita. Esimerkiksi vammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin ei Vietnamissa vielä toteudu. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammaisesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun. Abilis on Vietnamissa rahoittanut lukuisia vaikuttamishankkeita, joissa jaetaan tietoa niin vammaisille ihmisille kuin viranomaisille. Lisäksi Abilis on vahvistanut voimakkaasti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa Vietnamissa.

Vietnamin yhteystiedot

bottom of page