top of page

Abilis Consulting

 

Abilis Consulting Oy on Abilis-säätiön omistama yritys, joka tarjoaa vammaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita räätälöidysti asiakkaiden tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Asiantuntijapalveluillaan Abilis Consulting Oy edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia ja vammaisinkluusiota. Samalla sen tavoitteena on tuottaa voittoa Abilis-säätiön toiminnan rahoittamiseen. Yritys on toiminut syksystä 2016 alkaen.

Abilis Consulting Oy:llä on käytössään laaja asiantuntijajoukko, jolla osaamista eri toimialoilta sekä omakohtaista kokemusta vammaisuudesta.

Tarjoamme vammaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta, annamme vinkkejä konkreettisiin tilanteisiin, hankkeisiin ja ohjelmiin, jotta vammaisten ihmisten osallistuminen ja ihmisoikeudet tunnistetaan, vammaisinkluusiota vahvistetaan ja vammaisten ihmisten ääni saada kuulumaan tasavertaisesti. Toteutamme myös arviointeja ja evaluaatioita.

 

Abilis Consulting Oy tarjoaa palveluita julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille, yrityksille ja muille tahoille Suomessa ja ulkomailla.

Kysyy lisää Abilis Consultingin toimitusjohtajalta Riina Paasiolta puhelimitse: +358 45 7750 0069

Fida's logo.
Fairtrade's logo.
THL's logo.
FCA's logo.
Red Cross's logo.
bottom of page