A disability group with Tuomas Tuure.

Abilis-säätiö tukee vammaisten ihmisten omaa toimintaa kehitysmaissa

 

Abilis-säätiö on suomalainen kansalaisjärjestö, joka myöntää taloudellista tukea kehitysmaissa toimiville ruohonjuuritason vammaisjärjestöille ja pienyrityksille. Tuemme erityisesti aloittelevien ja maaseutuoloissa toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten naisten muodostamien pienyritysten suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään vammaisten ihmisten asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää. Konkreettisten asioiden toteuttamiseen keskittyvät projektit kestävät yleensä 1–2 vuotta ja niihin myönnetty avustus vaihtelee 3 500–15 000 euron välillä. Lisäksi tarjoamme kehitysyhteistyön ja vammaisuuden teemoihin liittyviä koulutus- ja neuvontapalveluita.

Abilis Consulting konsultoi vammaisuuteen liittyvissä asioissa

 

Abilis Consulting Oy on Abilis-säätiön omistama yritys, joka tarjoaa vammaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita räätälöidysti asiakkaiden tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Asiantuntijapalveluillaan Abilis Consulting Oy edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia ja vammaisinkluusiota. Samalla sen tavoitteena on tuottaa voittoa Abilis-säätiön toiminnan rahoittamiseen.

Rea Konttinen discussing with two women from a disability group.