09 612 40 300 abilis(at)abilis.fi LAHJOITA
"Kanssamme autat siellä missä tarve on suurin"
Voit tehdä myös lahjoituksen Abilis-säätiön MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että välität! ❤

Lapset

Työmme tavoitteet

Vammaiset lapset ja nuoret joutuvat usein elämään vailla ystäviä ja virikkeitä. He ovat sidotut kotiin ja sosiaalisen turvajärjestelmän puutteen vuoksi jäävät usein äidin hoidettavaksi. 

Tutkimusten mukaan vain noin 2 % kehitysmaissa elävistä vammaisista lapsista pääsee kouluun. Erityisen vaikeaa on vammaisen tytön saada koulutusta. Suurin syy vammaisten lasten heikkoon koulutustasoon on köyhyys, mutta myös perheiden ja yhteisöjen kielteinen asennoituminen vammaisuutta kohtaan. Taustalla vaikuttaa ajatus, ettei vammaista lasta kannata kouluttaa. Vammaisten lasten kykyihin ei uskota. 

Valtaosa lapsista ja nuorista joutuu keskeyttämään opiskelun, koska koulurakennukset ovat esteellisiä ja opiskelua varten ei ole riittäviä tukitoimia, kuten apuvälineitä liikkumiseen, viittomakielen opetusta ja tulkkeja tai oppimateriaalia pistekirjoituksella. Myös opettajien asenne voi olla negatiivinen, eikä heillä ole taitoa huomioida vammaisen lapsen erilaisia tarpeita koulussa. Koulumaksut ovat köyhille perheille usein suuria, eikä vammaista lasta pystytä kuljettamaan kodin ja koulun välillä. Olosuhteet vaikeuttavat vammaisen lapsen elämää ja mahdollisuuksia kokea arkisia asioita yhdessä toisten lasten kanssa. 

Abilis-säätiö pitää tärkeänä tukea vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä, sosiaalista kanssakäymistä ja harrastustoimintaa. On tärkeää, ettei vammaisia lapsia ja nuoria eroteta muista samanikäisistä, vaan toimintoja järjestetään yhdessä muiden kanssa. Lapset oppivat toisiltaan leikin ja toiminnan kautta. Lapsissa ja nuorissa kasvaa tulevaisuus, myös vammaisjärjestöjen toiminnan jatkumiseen.

Muut tavoitteemme