top of page

Abiliksen työn tavoitteet

 

Abilis-säätiö on ohjelmatukijärjestö, joka kanavoi Suomen ulkoministeriön myöntämää kehitysapurahoitusta globaalissa etelässä eläville vammaisille ihmisille. Rahoitamme vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää.

A fruit seller woman is smiling at the camera.
A disability group is smiling and waving their hands to the camera.

Abilis toimii yhteensä kymmenessä maassa

 

Abilis-säätiö tekee työtä globaalissa etelässä elävien vammaisten ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi. Toimimme maissa, joissa ei ole palveluita ja joissa vammaisten ihmisten asema on erityisen haavoittuva. Ohjelmamaistamme viisi sijaitsee Afrikassa ja neljä Aasiassa. Afrikassa ohjelmamaitamme ovat Etiopia, Malawi, Mosambik, Tansania ja Uganda. Aasiassa ohjelmamaitamme ovat Myanmar, Nepal, Tadzhikistan ja Vietnam. Uusin ohjelmamaa on Ukraina.

Abiliksen projektit

 

Abilis-säätiö myöntää taloudellista tukea noin 200 vammaisjärjestölle ja pienyritykselle vuosittain. Tukea myönnetään ainoastaan maihin, joissa meillä on paikallinen edustus. Projektit kestävät keskimäärin 1–2 vuotta ja niihin myönnetty taloudellinen tuki vaihtelee pääosin 3 500–15 000 euron välillä keskimääräisen tuen ollessa 10 000 euroa. Pienprojektien lisäksi meillä on pidempikestoisia projekteja, joiden kesto on 2–3 vuotta ja budjetti useita kymmeniä tuhansia euroja.

Two blind men are spinning thread.
A blind boy is looking up to the sky with his mother and they both are smiling.

Abiliksen työtä voi tukea lahjoittamalla

 

Globaalin etelän vammaiset ihmiset tarvitsevat tukeasi voidakseen muuttaa oman elämänsä suunnan ja nauttiakseen ihmisoikeuksista täysimääräisesti muiden kansalaisten kanssa. Sinun tuellasi voimme lisätä tietoisuutta vammaisten ihmisoikeuksista, edistää vammaisten ja tyttöjen asemaa sekä tukea kestävää ja ympäristöystävällistä toimeentuloa. Lahjoita ja tue työtämme!

bottom of page