top of page
Etsi

COSP 2023 - Ukrainaa ja ilmastonmuutosta

Palasin sunnuntaina sateisesta New Yorkista kuumaan Suomeen. Osallistuimme siellä Abiliksen vaikuttamistyön koordinaattorin kanssa YK:n vammaissopimuksen osapuolikokoukseen, lyhyesti COSPiin. Joka vuosi se kokoaa yhteen sopimukseen sitoutuneet valtiot, vammaisjärjestöt ja alan asiantuntijoita. Kokouksen yleisistunnossa eri osapuolet käyttävät puheenvuoroja. Lisäksi on sivutapahtumia eri aiheista.


Tapahtuma on Abiliksen kannalta monella tavoin olennainen. On hyvin tärkeää kuulla ajankohtaisia puheenvuoroja kaikkialta maailmasta. Vielä tärkeämpää on tavata toimijoita, jotka tekevät työtä vammaisten oikeuksien eteen kansainvälisesti ja omissa maissaan.


Verkostojemme ansiosta voimme tarjota tukemillemme kehitysmaiden vammaisten ihmisten järjestöille arvokkaita yhteyksiä muihin järjestöihin ja päättäjiin. Sama toimii toisinkin päin: monet järjestöt tarvitsevat kumppaniemme osaamista. Vammaisten osallisuus etenee, kun eri toimijat yhdistävät voimansa.

Laadukkaita sivutapahtumia on muutaman päivän aikana valtavan paljon, niistä täälläkin oli tuskallisen vaikea valita. Osallistuin puhujana Suomen ulkoministeriön kauppapolitiikka-aiheiseen virtuaaliseen sivutapahtumaan. Suomi on saanut hetki sitten valmiiksi raportin vammaisten henkilöiden osallisuudesta kaupan alalla, Abilistakin on siihen haastateltu. Näköjään sitä ei ole vielä julkaistu, mutta itse olen sen jo lukenut. Abiliksen toimintamalli, jossa tuetaan vammaisten ihmisten pääsyä markkinoille ja sitä kautta laajemmin osallisiksi lähiyhteisössään, on esimerkillinen. Useimmitenhan vammaisilta ihmisiltä puuttuu syrjinnän ja ympäristön esteiden takia nimenomaan ensimmäinen mahdollisuus. Sen antaminen auttaa alkuun, jonka jälkeen on helpompi jatkaa eteenpäin.


YK:n vammaisyleissopimus luo sopimusosapuolille monenlaisia velvoitteita. Eräs niistä eli artikla 40 edellyttää sopimuspuolten säännöllistä kokoontumista käsittelemään yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Tämä kokous on järjestetty Yhdysvalloissa New Yorkissa YK:n päämajassa.Ukrainasta puhuttiin paljon COSPissa, kuten viime vuonna. Ukrainan vammaisten ihmisten asema herättää paljon huolta. Jälleenrakennuksesta puhutaan jo nyt, vaikka kaikki ovat yksimielisiä siitä, että sota jatkuu todennäköisesti vielä pitkään. Tilannearvioiden tekemistä hankaloittaa se, että ajantasaista tilastotietoa ei sodan aikana oikein saa.


Tapasimme Tuomaksen kanssa monia kansainvälisiä ja yhdysvaltalaisia toimijoita kahdenvälisesti. Ukraina oli esillä näissäkin keskusteluissa. Abiliksen kokemukset Ukrainan vammaisten omien järjestöjen tukemisesta kiinnostivat muita rahoittajia. Vaihdoimme ajatuksia myös muun muassa vammaisten asemasta ilmastonmuutoksen aiheuttamien sekä humanitääristen kriisien aikana. Tätä asiaa on pohdittu ja linjattu vasta vähän, etenkin siihen nähden, että kyseessä on valtava ja monitahoinen kokonaisuus. Yhteistyö vammaisjärjestöjen, valtioiden ja ilmastoalan asiantuntijoiden kesken on välttämätöntä, että varautuminen tapahtuisi vammaisten ihmisten oikeudet mielessä pitäen. Abilis pystyy toimimaan näillä kaikilla tasoilla, olemmehan tottuneita yhdistämään ruohonjuuritason hankkeet ja korkean tason vaikuttamistoiminnan.


Kaiken kokouksissa vietetyn ajan jälkeen oli ihanaa kierrellä Manhattania ja käydä katsomassa musikaali. Tuli siis tällä matkalla selvitettyä sekin, miten pyörätuolipaikka varataan ja esteettömyys toteutuu Broadwaylla.


Amu Urhonen

Abilis-säätiön puheenjohtaja


97 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page