top of page

Abilis-säätiö 

 

Abilis-säätiön tarina alkaa vuodesta 1997, jolloin aktiivinen vammaisten ihmisten oikeuksien puolustaja Kalle Könkkölä (1950–2018) keräsi rahaa säätiön perustamista varten. Pienistä lahjoituksista koostunut summa kasvoi lopulta niin isoksi, että säätiön perustaminen onnistui ja se rekisteröitiin vuonna 1998. Säätiö aloitti toimintansa jo perustamisvuonna, kun onnistuneen vaikuttamistyön seurauksena Suomen valtion budjettiin oli varattu rahaa Abiliksen toimintaa varten.

 

Aloittaessamme toimintamme vuonna 1998 Helsingin pääkonttorissamme työskenteli vain kaksi työntekijää. Vuosien varrella olemme tukeneet vammaisia ihmisiä yli 40 maassa ja edistäneet heidän ihmisoikeuksiaan kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Tänä päivänä toimimme yhdeksässä ohjelmamaassa ja työllistämme yli 30 henkilöä, joista suurin osa on vammaisia ihmisiä. Pääasiallisen rahoituksemme saamme Suomen ulkoministeriöltä.

 

Kallen periaate "ei mitään meistä ilman meitä" on Abiliksen toiminnan ja globaalin vammaisliikkeen ydin.

Strategia

 

Abilis-säätiön visiona on maailma, jossa vammaiset ihmiset ovat tietoisia ihmisoikeuksistaan ja toimivat ihmisoikeuksien toteutumiseksi sekä ovat yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa. Strategiaan kirjatun mission mukaisesti Abilis-säätiön tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten omaa toimintaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia.

Huyen and Hang having a planning session.
Two women using sign language.

Säännöt

 

Abilis-säätiö noudattaa toiminnassaan Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamia sääntöjä sekä YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevaa yleissopimusta. YK:n vammaissopimus on kansainvälinen ja valtioita sitova asiakirja, joka on Suomen lisäksi ratifioitu lähes jokaisessa Abiliksen ohjelmamaassa. Vaikka vammaisyleissopimuksen toimeenpano eri maissa on puutteellista, on sopimuksen ratifiointi merkki vammaisten ihmisten ihmisarvon ja ihmisoikeuksien tunnustamisesta.

Hallitus

 

Abilis-säätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet edustavat eri vammaisryhmiä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja se kokoontuu kuusi kertaa vuodessa.

Hallituksen jäsenet:


Amu Urhonen, puheenjohtaja
Esa-Pekka Mattila, varapuheenjohtaja
Anca Enache
Jussi Sohlberg
Henrik Gustafsson
Maija Koivisto
Tytti Matsinen

Varajäsen:

Otso Laxenius

A picture of Amu Urhonen smiling to the camera.

Tilinpäätökset ja vuosiraportit

Tilinpäätökset
 

Vuosiraportit

Two small girls smiling to the camera.
bottom of page